Hoạt động gần đây của bichthao12179's

  1. bichthao12179 trả lời cho chủ đề Tp.HCM Vòng phong thủy – Mộc Minh Tâm.

    Máy đo liều phóng xạ cá nhân RADOS RAD-60 Hãng sx: Mirion Technologies (Rados) - Phần Lan - Đo liều hoặc suất liều tương đương của tia...

    4/12/18

b57d9dd7e30f8fcc4bb162052b071cb09ed7c591