Hoạt động gần đây của trungteo77's

  1. trungteo77 trả lời cho chủ đề Source code phần mềm quản lý bán hàng - dùng cho các cửa hàng, shop thời trang, siêu thị mini.....

    Chào mọi người. Bên mình chuyên cung cấp, tư vấn và triển khai phần mềm quản lý bán hàng cho các cửa hàng, shop thời trang, siêu thị mini....

    18/6/18 at 7:28 AM
  2. trungteo77 trả lời cho chủ đề Source code phần mềm quản lý bán hàng - dùng cho các cửa hàng, shop thời trang, siêu thị mini.....

    Chào mọi người. Bên mình chuyên cung cấp, tư vấn và triển khai phần mềm quản lý bán hàng cho các cửa hàng, shop thời trang, siêu thị mini....

    15/6/18

b57d9dd7e30f8fcc4bb162052b071cb09ed7c591