Hoạt động gần đây của wphoabinh's

 1. wphoabinh đã đăng một chủ đề mới

  Các trường hợp cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài

  Theo quy định của pháp luật Việt Nam, người nước ngoài muốn làm việc tại Việt Nam một cách hợp pháp cần tiến hành thủ tục xin Giấy phép lao...

  Diễn đàn: GIỚI THIỆU WEBSITE

  16/11/19 at 11:56 PM
 2. wphoabinh đã đăng một chủ đề mới

  Thủ tục cho người nước ngoài muốn làm việc tại Việt Nam hợp pháp

  Điều 9 Nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 3/2/2016 thì người nước ngoài muốn làm việc tại Việt Nam hợp pháp thì phải đáp ứng các điều kiện sau: –...

  Diễn đàn: GIỚI THIỆU WEBSITE

  15/11/19 at 11:19 PM
 3. wphoabinh đã đăng một chủ đề mới

  Xin xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động

  Theo quy định của Bộ luật lao động năm 2012 cũng như Nghị định số 11/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG...

  Diễn đàn: GIỚI THIỆU WEBSITE

  14/11/19 at 11:45 PM
 4. wphoabinh đã đăng một chủ đề mới

  Hướng dẫn thủ tục cấp lại giấy phép lao động bị mất cho người nước ngoài

  Giấy phép lao động là điều kiện bắt buộc đối với người nước ngoài khi làm việc ở Việt Nam, trừ những. trường hợp người nước ngoài không...

  Diễn đàn: GIỚI THIỆU WEBSITE

  13/11/19 at 2:03 PM
 5. wphoabinh đã đăng một chủ đề mới

  Giải trình việc xin cấp đổi thẻ tạm trú cho người lao động nước ngoài

  Những trường hợp khách nước ngoài cần viết công văn giải trình việc xin cấp đổi thẻ tạm trú cho người nước ngoài. – Công văn giải trình...

  Diễn đàn: GIỚI THIỆU WEBSITE

  12/11/19 at 5:07 PM
 6. wphoabinh đã đăng một chủ đề mới

  Thủ tục chứng nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

  Nhu cầu doanh nghiệp cần người nước ngoài sang làm việc khá cao, hầu hết các trường hợp người nước ngoài đều phải xin Giấy phép lao động...

  Diễn đàn: GIỚI THIỆU WEBSITE

  11/11/19 at 5:23 PM

b57d9dd7e30f8fcc4bb162052b071cb09ed7c591