Tp.Hà Nội Các phương pháp truyền thống để đánh giá hiệu quả của công nghệ

Chủ đề thuộc danh mục 'TUYỂN SINH' được đăng bởi Minh_Đang, 17/7/20.

 1. Minh_Đang Thành viên cấp 1

  CÔNG NGHỆ TRỰC TUYẾN

  Internet và các công nghệ mạng tiên tiến là những người mới đến so sánh với lớp học. Những nỗ lực như Ngày ròng và giảm giá điện tử được ban hành bởi Đạo luật Viễn thông (Luật Viễn thông, 1996) giúp nhiều lớp học trên cả nước kết nối Internet dễ dàng hơn. Mặc dù chưa có nhiều nghiên cứu về tác động của Internet trong lớp học, nhưng các nghiên cứu gần đây minh họa một số hiệu ứng tích cực quan sát được. Một nghiên cứu của Trung tâm Công nghệ đặc biệt ứng dụng (1996) cho thấy điểm số cao hơn đáng kể về các biện pháp quản lý thông tin, truyền thông và trình bày ý tưởng cho các nhóm thử nghiệm có quyền truy cập trực tuyến so với các nhóm kiểm soát không có quyền truy cập. Ngoài ra, các sinh viên trong nhóm thử nghiệm đã báo cáo việc sử dụng máy tính ở bốn khu vực khác nhau tăng lên đáng kể - thu thập thông tin,

  SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ CỦA GIÁO VIÊN VÀ QUẢN TRỊ

  Giáo viên và quản trị viên sử dụng máy tính và công nghệ thông tin để cải thiện vai trò của họ trong quá trình giáo dục. Một số ví dụ bao gồm:

  - Sử dụng các công cụ máy tính để hợp lý hóa việc lưu giữ hồ sơ và các tác vụ quản trị, từ đó giúp giải phóng thời gian để được hướng dẫn hoặc phát triển chuyên môn


  - Giảm sự cô lập bằng cách sử dụng e-mail và Internet để liên lạc với đồng nghiệp, phụ huynh và thế giới bên ngoài, và

  - Tăng cường các hoạt động phát triển chuyên nghiệp bằng cách tham gia các khóa học giáo dục từ xa, tiếp cận nghiên cứu giáo dục và truy cập các tài liệu trong lớp học như kế hoạch bài học.

  CÁC YẾU TỐ GIÚP CÔNG NGHỆ THÀNH CÔNG

  Một số lợi ích quan sát được liên quan đến công nghệ giáo dục đã được xem xét ở trên, nhưng các yếu tố giúp công nghệ thành công trong việc mang lại những lợi ích này là gì? Glenna & Melmed (1996) và phân tích Công nghệ đếm cho thấy các yếu tố sau được quan sát thấy trong các trường học giàu công nghệ thành công:

  - Hiệu suất của một kế hoạch công nghệ chi tiết. Kế hoạch như vậy nên xem xét tài trợ, lắp đặt và tích hợp thiết bị, quản lý công nghệ liên tục. Kế hoạch cũng cần thể hiện một tầm nhìn rõ ràng về các mục tiêu của hội nhập công nghệ.

  - Đào tạo giảng viên và giáo dục thường xuyên. Giáo viên nên biết cách vận hành công nghệ và cách tích hợp nó vào chương trình giảng dạy.

  - Hỗ trợ từ chính quyền. Hỗ trợ hành chính có thể đến dưới hình thức tài trợ, hoặc trong lịch trình tái cấu trúc và không gian vật lý để phản ánh môi trường học tập mới.

  - Hỗ trợ từ cộng đồng. Phụ huynh, doanh nghiệp và thành viên cộng đồng có thể sử dụng công nghệ làm bàn đạp để tham gia nhiều hơn vào các hoạt động của các trường học trong khu phố. Tất cả có thể giúp với hệ thống dây điện hoặc hỗ trợ kỹ thuật. Phụ huynh có thể sử dụng e-mail để tạo điều kiện giao tiếp với giáo viên và quản trị viên. Các doanh nghiệp có thể sử dụng e-mail để giúp cố vấn sinh viên và giúp họ chuẩn bị cho nơi làm việc.

  - Hỗ trợ từ chính phủ. Tài trợ đầy đủ và hoạch định chính sách phù hợp có thể giúp đảm bảo rằng công nghệ có thể truy cập được cho tất cả các trường trên cơ sở bình đẳng.

  Những yếu tố này cho thấy rằng để thành công, công nghệ, giống như bất kỳ công cụ giáo dục nào, không thể tồn tại một cách cô lập, mà phải trở thành một phần không thể thiếu trong toàn bộ quá trình giảng dạy.

  ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG NGHỆ

  Các phương pháp truyền thống để đánh giá hiệu quả của công nghệ giáo dục đưa ra một số vấn đề có vấn đề. Glenna & Melmed (1996) nói rõ những điều này:

  - Hầu hết các xét nghiệm có sẵn không đo lường được kết quả đang tìm kiếm. Các biện pháp được báo cáo thường là từ các bài kiểm tra trắc nghiệm truyền thống. Các biện pháp mới cần được phát triển để đánh giá các kỹ năng cấp cao hơn và các tác động khác thường bị ảnh hưởng bởi công nghệ.

  - Đánh giá về tác động của công nghệ là những đánh giá thực sự về các quy trình hướng dẫn được kích hoạt bởi công nghệ và kết quả phụ thuộc rất lớn vào chất lượng thực hiện của toàn bộ quy trình giảng dạy. Các yếu tố quan trọng bao gồm thiết kế hướng dẫn, nội dung và các chiến lược giảng dạy liên quan đến cả phần mềm và môi trường lớp học.

  - Bản chất rất năng động của công nghệ làm cho việc đánh giá có ý nghĩa trở nên khó khăn. Vào thời điểm các nghiên cứu dài hạn được hoàn thành, công nghệ được đánh giá thường lỗi thời.

  Bộ Giáo dục và Dịch vụ Kiểm tra Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) báo cáo rằng các phương pháp đánh giá mới nhìn vào công nghệ trong bối cảnh đang được nghiên cứu. Những phương pháp này sẽ tập trung lý tưởng không vào câu hỏi "Công nghệ có hoạt động không?" mà là về cách nó tác động đến các thành phần khác nhau của quá trình giáo dục.
  Xem thêm: Cao đẳng công nghệ thông tin Tây Nguyên, Tuyển sinh cao đẳng công nghệ thông tin Tây Nguyên
  TÓM LƯỢC

  Công nghệ đã được chứng minh là có tác động tích cực đến quá trình giảng dạy, về các kỹ năng cơ bản và nâng cao. Công nghệ cũng đang thay đổi chính quá trình giảng dạy. Để có hiệu quả, công nghệ không thể tồn tại trong chân không, mà phải trở thành một phần của toàn bộ môi trường giáo dục. Các biện pháp đánh giá mới đang được phát triển sẽ giúp xác định rõ hơn vai trò của công nghệ trong bối cảnh rộng lớn hơn.

Ủng hộ bài viết này

b57d9dd7e30f8fcc4bb162052b071cb09ed7c591