Chương trình giúp kết nối doanh nghiệp (DN)

Chủ đề thuộc danh mục 'Địa Điểm Du Lịch' được đăng bởi Thương hiệu Quốc gia, 28/9/18.

 1. Thương hiệu Quốc gia Thành viên cấp 1

  Chương trình giúp kết nối doanh nghiệp (DN) Việt Nam gặp gỡ trực tiếp bộ phận thu mua của hệ thống cửa hàng bán lẻ thuộc Central Group Thái Lan để tìm hiểu về nhu cầu và tín hiệu thị trường, thị hiếu người tiêu dùng, các quy định và thủ tục theo luật định, sản phẩm chủ lực nào mà DN Việt Nam cần tập trung cũng như những điều chỉnh phù hợp để có thể thâm nhập thị trường Thái Lan nói riêng và ASEAN nói chung.
  #Tuầnhàng #CentralGroup #TháiLan #ViệtNam
  #Doanhnghiệp

  Link đấy nhá mọi người :))

  https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sggp.org.vn%2Fthuc-hien-hon-100-cuoc-tiep-xuc-giao-thuong-giua-doanh-nghiep-viet-va-tap-doan-central-group-540931.html&h=AT0irfqeMrw8jJ1e2x9gj-8WonsyehKLei5zUjSauU9GVxVEJvnQpe2TrbmTOfreSdSfe8HS5UZesF5WNe5LVJSJtcP43p0jbBBHvJP9HKMVTPMPYT69JHFrqhq2etMHVgOypzffDJPGIAV3HHH3eYWbnhByWusWJXWAPBF8O6EAs0RFd81el1ndvNbTPph9o52OccuHF129sYSVpxgD0VvN1yzu9s1az91PHQs7_3Ud24l1urY1j_caIz4tsYYoM_sk6xX5vRQ0HIJVNIyp4v_JZR_Ypxz2Sy1Go7goMJCHWgJr5FZX6v93Zr75RWZi2SDnjY0vzn-90Is1UO-qlekqFrAmNj9etwEflf1D5BBFzo98nWbSrWL3W2nibO6xQ8spoHvewPuzejQXLkf4fksNvLPR86o

Ủng hộ bài viết này

b57d9dd7e30f8fcc4bb162052b071cb09ed7c591