Tp.Hà Nội Hồ sơ, trình tự và thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ hà nội

Chủ đề thuộc danh mục 'CÂY CẢNH - THÚ NUÔI' được đăng bởi bactienmanh102145, 11/6/18.

 1. bactienmanh102145 Thành viên cấp 1

  Theo quy định pháp luật, cá nhân chủ nghĩa đứng tên mở trung tâm ngoại ngữ phải được xét cấp quyết định và giấy phép hoạt động khi bảo đảm các điều kiện.
  Về mở trung tâm ngoại ngữ phải đáp ứng đề nghị của luật pháp về điều kiện người thành lập cũng như có trụ sở hoạt động giống như các trọng điểm ngoại ngữ khác. Bao gồm các bước Thành lập trọng tâm ngoại ngữ và xin giấy phép đào tạo. Cụ thể được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT về Quy chế Tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

  WWW. VANLUAT.VN

  Về thành lập trọng điểm ngoại ngữ cần có giấy phép kinh doanh. Điều kiện thành lập được quy định tại điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014.

  Khi đáp ứng đủ điều kiện nêu trên cần tiến hành nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt hội sở. Quy định cụ thể về nội dung đăng ký doanh nghiệp của các loại hình tại Luật Doanh nghiệp 2014 từ Điều 20 đến Điều 23.

  Nội dung Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp gồm các nội dung về đăng ký kinh dinh và đăng ký thuế (Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2014).

  Sau khi làm xong thủ tục Giấy đăng ký kinh doanh có ngành nghề giáo dục về đào tạo ngoại ngữ, cần làm thủ tục xin phép tại Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đặt trụ sở. Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT quy định cụ thể về hồ sơ, lớp lang, thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ.

  Điều kiện thực hành thủ tục hành chính

  Tại Điều 7 Quy chế tổ chức và hoạt động của trọng điểm ngoại ngữ, tin học Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2011/TT- BGDĐT có quy định như sau:

  - thích hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, từng lớp và quy hoạch màng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan quốc gia có thẩm quyền duyệt.

  - Đề án thành lập trọng tâm xác định rõ: đích, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi bổ; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trọng điểm.

  Theo đó, để thành lập trọng điểm ngoại ngữ thì phải đáp ứng hai điều kiện nêu trên. Ngoài ra, giám đốc trung tâm ngoại ngữ cũng phải đáp ứng những điều kiện theo Điều 23 Quy chế tổ chức và hoạt động của trọng điểm ngoại ngữ, tin học như sau:

  - Giám đốc trọng điểm phải là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực quản lý, đã tốt nghiệp trình độ đại học ngoại ngữ hoặc tin học, đã hoạt động trong ngành giáo dục ít nhất 3 năm và được cấp ra quyết định thành lập trọng điểm bổ nhậm (đối với trọng tâm ngoại ngữ, tin học công lập) hoặc công nhận (đối với trọng điểm ngoại ngữ, tin học dân lập).

  - Giám đốc trọng tâm ngoại ngữ, tin học là người điều hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm. Nhiệm kỳ của giám đốc trọng điểm ngoại ngữ, tin học là 5 năm.

  - Đối với trọng điểm ngoại ngữ, tin học dân lập, tuổi của giám đốc trọng điểm khi bổ dụng lần đầu không quá 65 tuổi.

  Hồ sơ, lớp lang và thủ tục thành lập trọng điểm ngoại ngữ, tin học

  1. Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học bao gồm:

  a) Tờ trình xin thành lập trung tâm;

  b) Đề án thành lập trọng tâm gồm các nội dung sau:

  - Tên trọng điểm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cấp thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trọng tâm;

  - mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trọng tâm;

  - Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;

  - Cơ sở vật chất của trung tâm;

  - Cơ cấu tổ chức của trọng tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn);

  - Sơ yếu lý lịch của người dự định làm giám đốc trọng điểm.

  c) Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trọng tâm.

  2. lớp lang, thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

  a) Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ của tổ chức, cá nhân chủ nghĩa yêu cầu thành lập trung tâm, cơ quan quyết định thành lập trọng điểm có trách nhiệm thẩm định, rà các điều kiện theo quy định. Nếu hồ sơ đủ điều kiện, người có thẩm quyền quyết định thành lập trọng điểm ngoại ngữ, tin học ra quyết định thành lập.

  b) Nếu không đủ điều kiện thành lập trọng tâm thì cơ quan thẩm quyền có bổn phận thông báo cho các đối tượng liên tưởng biết lý do.

Ủng hộ bài viết này

b57d9dd7e30f8fcc4bb162052b071cb09ed7c591