Hướng dẫn thủ tục đăng ký doanh nghiệp giấy tờ chứng nhận cá nhân

Chủ đề thuộc danh mục 'LAPTOP - NOTEBOOK' được đăng bởi Edison-opto-denled, 20/9/19.

 1. Edison-opto-denled Thành viên cấp 1

  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN - THÀNH LẬP MỚI
  Chuẩn bị hồ sơ Nộp hồ sơ Nhận kết quả Sau đăng ký kinh dinh Chuẩn bị hồ sơ

  XEM THÊM: THÀNH LẬP CÔNG TY GIÁ RẺ

  Thành phần hồ sơ, bao gồm:

  1. Giấy yêu cầu đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục I-2 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT;

  2. Điều lệ công ty (có đầy đủ chữ ký của người tham dự thành lập doanh nghiệp);

  3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy má chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của người đại diện theo ủy quyền nếu công ty tổ chức quản lý theo mô hình chủ toạ công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên. Trường hợp công ty tổ chức quản lý theo mô hình Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên, hồ sơ gồm Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp thức một trong các giấy má chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của từng đại diện theo ủy quyền.

  Danh sách người đại diện theo ủy quyền theo mẫu quy định tại Phụ lục I-10 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT.

  4. Bản sao hợp thức các giấy má sau đây:

  a. Một trong các giấy má chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân chủ nghĩa;

  b. Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy má tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là quốc gia);

  c. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

  5. Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

Ủng hộ bài viết này

b57d9dd7e30f8fcc4bb162052b071cb09ed7c591