Luật IURA GIỚI THIệU LUẬT CẠNH TRANH

Chủ đề thuộc danh mục 'GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP' được đăng bởi lawiura, 2/11/18.

 1. lawiura Mới đăng kí

  Việc ban hành Luật cạnh tranh nhằm các mục tiêu chủ yếu sau đây:
  · Tạo cơ hội bình đẳng, không phân biệt đối xử, các doanh nghiệp được tự do cạnh tranh trong khuôn khổ pháp luật;
  · Nhà nước bảo vệ quyền cạnh tranh hợp pháp trong kinh doanh, khuyến khích cạnh tranh lành mạnh;
  · Ngăn chặn hành vi phi cạnh tranh, hạn chế cạnh tranh, cạnh tranh không lành mạnh;
  · Việc cạnh tranh phải được thực hiện theo nguyên tắc trung thực, không xâm phạm đến vệ lợi ích quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng;
  · Thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. 2. Nguyên tắc chỉ đạo việc soạn thảo luật
  · Quán triệt sâu sắc và thể chế hoá đấy đủ các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng trong việc phát triển nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa;
  · Kiểm soát độc quyền một cách hiệu quả;
  · Đảm bảo tính thống nhất với các quy định của pháp luật Việt Nam.

  MỌI THÔNG TIN XIN LIÊN HỆ
  Văn phòng Luật IURA
  Lầu 2, 26-28 đường Nguyễn Gia Trí, P. 25, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM, Việt Nam
  ĐD : +84 28 7300 7586
  Email: hi@iura.vn

Ủng hộ bài viết này

b57d9dd7e30f8fcc4bb162052b071cb09ed7c591