Mẫu số 2 Giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài năm 2020

Chủ đề thuộc danh mục 'GIỚI THIỆU WEBSITE' được đăng bởi wphoabinh, 7/4/20.

 1. wphoabinh Thành viên cấp 1

  Mẫu số 2 Giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động ngước ngoài là một trong những. Biểu mẫu mới được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội để các doanh nghiệp, tổ chức cần chuẩn bị để tiến hành bước Xin văn bản chấp thuận hay còn gọi là bước Đăng ký thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài.

  [IMG]
  Mẫu số 2 Giải trình thay đổi nhu cầu

  Chi tiết Mẫu số 2 Giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài được quy định cụ thể như sau:
  Mẫu số 2

  TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
  ——-


  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  —————  Số: …………………
  V/v giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài


  ………, ngày …. tháng …. năm …….
  Kính gửi: …………………………………………………………(1)

  Căn cứ văn bản số….(ngày/tháng/năm) của ……….(2) về việc thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài và nhu cầu thực tế của (tên doanh nghiệp/tổ chức).

  Thông tin về doanh nghiệp/tổ chức: tên doanh nghiệp/tổ chức, loại hình doanh nghiệp/tổ chức, tổng số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức, trong đó số lao động nước ngoài, địa chỉ, điện thoại, fax, email, website, giấy phép kinh doanh/hoạt động, lĩnh vực kinh doanh/hoạt động, người nộp hồ sơ của doanh nghiệp/tổ chức để liên hệ khi cần thiết (s điện thoại, email).

  Báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài như sau:
  1. Vị trí công việc (nhà quản lý/giám đốc điều hành/chuyên gia/lao động kỹ thuật), số lượng (người), chức danh công việc, thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm), hình thức làm việc, địa điểm làm việc đã được chấp thuận:
  …………………………………………………………………………………………………………………..

  1. Vị trí công việc (nhà quản lý/giám đốc điều hành/chuyên gia/lao động kỹ thuật),. số lượng (người), chức danh công việc, thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm) hình thức làm việc, địa điểm làm việc đã sử dụng (nếu có):
  …………………………………………………………………………………………………………………..

  1. Vị trí công việc (nhà quản lý/giám đốc điều hành/chuyên gia/lao động kỹ thuật), số lượng (người), chức danh công việc, thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm), hình thức làm việc, địa điểm làm việc, lý do sử dụng người lao động nước ngoài. (có nhu cầu thay đổi, nêu rõ tình hình sử dụng lao động nước ngoài hiện nay (nếu có), yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm của người nước ngoài,lý do không tuyển được người Việt Nam vào vị trí dự kiến sử dụng lao động nước ngoài…):.
  Đề nghị….(3) xem xét, thẩm định và chấp thuận.
  Xin trân trọng cảm ơn!
  Nơi nhận:
  – Như trên;
  – Lưu: ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/T CHỨC(Ký và ghi rõ họ tên, đóng du)

  Ghi chú: (1)(2)(3) Cục Việc làm – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội/Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố….
  Liên hệ dịch vụ Giấy phép lao động:
  Để biết thêm thông tin chi tiết và giải đáp thắc mắc các vấn đề liên quan đến thủ tục xin Visa, Giấy phép lao động, Thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam. Quý khách vui lòng liên hệ:
  0904 677 628.

  Nguồn: workpermit.vn

Ủng hộ bài viết này

b57d9dd7e30f8fcc4bb162052b071cb09ed7c591