Nguyên đơn có được rút đơn ly hôn tại phiên tòa?

Chủ đề thuộc danh mục 'LIÊN HỆ QUẢNG CÁO - TIN VIP' được đăng bởi anplawfirm, 7/9/19.

 1. anplawfirm Mới đăng kí

  Nguyên đơn có được rút đơn tư vấn ly hôn tại phiên tòa không? Nếu rút đơn có được nộp lại không?

  Luật sư tư vấn:

  Theo quy định của Bộ luật tố tụng Dân sự 2015, quyền của đương sự được giữ nguyên, thay đổi, bổ sung hoặc rút yêu cầu khởi kiện. Theo quy định tại Điều 71 nguyên đơn được giữ nguyên, rút một phần hoặc toàn bộ yêu cầu khởi kiện.

  Nếu nguyên đơn rút toàn bộ đơn ly hôn tại phiên tòa thì căn cứ theo Điều 244 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015: Điều 244. Xem xét việc thay đổi, bổ sung, rút yêu cầu.

  1. Hội đồng xét xử chấp nhận việc thay đổi, bổ sung yêu cầu của đương sự nếu việc thay đổi, bổ sung yêu cầu của họ không vượt quá phạm vi yêu cầu khởi kiện, yêu cầu phản tố hoặc yêu cầu độc lập ban đầu.

  2. Trường hợp có đương sự rút một phần hoặc toàn bộ yêu cầu của mình và việc rút yêu cầu của họ là tự nguyện thì Hội đồng xét xử chấp nhận và đình chỉ xét xử đối với phần yêu cầu hoặc toàn bộ yêu cầu đương sự đã rút.

  Hội đồng xét xử chấp thuận và đình chỉ xét xử đối với phần yêu cầu hoặc toàn bộ yêu cầu đương sự đã rút. Trường hợp nguyên đơn rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện và bị đơn rút toàn bộ yêu cầu phản tố thì Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án. Trường hợp bị đơn không rút hoặc chỉ rút 1 phần yêu cầu phản tố thì Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn; bị đơn trở thành nguyên đơn, nguyên đơn trở thành bị đơn.
Từ khóa: tư vấn ly hôn

Ủng hộ bài viết này

b57d9dd7e30f8fcc4bb162052b071cb09ed7c591