Tp.Hà Nội Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào Doanh nghiệp nước ngoài Việt Nam

Chủ đề thuộc danh mục 'SANG NHƯỢNG - HỢP TÁC' được đăng bởi huanthonque, 22/9/20.

 1. huanthonque Mới đăng kí

  cứ các quy định của Luật Đầu tư 2014, Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư 2014, Luật Doanh nghiệp 2014 , quy định về việc nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty Việt Nam (Công ty Việt Nam được hiểu là công ty được thành lập tại Việt Nam bao gồm: Công ty 100% vốn chủ sở hữu là người Việt Nam và Công ty có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam) được quy định và thực hiện như sau:

  XEM THÊM: công ty có vốn nước ngoài việt nam


  Hình thức nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam
  Mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần chuẩn y việc mua cổ phần của công ty cổ phần từ công ty hoặc cổ đông;
  Góp vốn vào công ty nghĩa vụ hữu hạn thông qua việc mua phần vốn góp của các thành viên công ty bổn phận hữu hạn để trở thành thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn;
  Góp vốn vào công ty hợp danh phê duyệt việc mua phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh để trở thành thành viên góp vốn của công ty hợp danh;
  Góp vốn vào công ty Việt Nam theo hình thức khác.
  *Nhà đầu tư nước ngoài được hiểu là cá nhân người nước ngoài, doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài góp vốn, mua cổ phần tại công ty 100% vốn Việt Nam.

  Điều kiện nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam
  – Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam phải tuân hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham dự thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa tầng lớp chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

  – Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty Việt Nam không hạn chế trừ các trường hợp như sau:

  Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty niêm yết, công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của luật pháp về chứng khoán;
  Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp quốc gia cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác thực hành theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước;
  Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không phải là công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán, các quỹ đầu tư, doanh nghiệp quốc gia thực hiện theo quy định khác của luật pháp có can dự và điều ước quốc tế mà Cộng hòa tầng lớp chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
  thực hành thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty Việt Nam trong các trường hợp sau:
  Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty Việt Nam hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh dinh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài;
  Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của công ty Việt Nam.
  Hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài vào công ty Việt Nam
  Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp gồm những nội dung: thông báo về tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế;
  Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân chủ nghĩa; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận nhân cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.
  Các trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam
  Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào Công ty 100% vốn Việt Nam
  Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Phòng Đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính làm thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào Công ty 100% vốn Việt Nam.

  Trường hợp việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng điều kiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ để công ty thực hiện thủ tục đổi thay cổ đông, thành viên theo quy định của luật pháp. Trường hợp không đáp ứng điều kiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

  Bước 2: Sau khi có bằng lòng của Phòng Đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc bằng lòng cho nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp, nhà đầu tư thực hành thủ tục như sau: Nếu mua từ 51% vốn công ty Việt Nam mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp cho công ty Việt Nam, sau đó nhà đầu tư nước ngoài thực hành hiện góp vốn chuyển nhượng và kê khai thuế thu nhập chuyển nhượng.

  Bước 3: Sau đó, công ty mà nhà đầu tư tiến hành mua vốn góp, cổ phần sẽ thực hành thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên trên Giấy chứng thực đăng ký kinh dinh (Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp) theo quy định của pháp luật tại Phòng Đăng ký kinh dinh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

  Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
  Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Phòng Đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính làm thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào Công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

  Bước 2: Sau khi có chấp nhận của Phòng Đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc chấp thuận cho nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp. Nếu công ty chưa tách Giấy chứng thực đầu tư thành giấy chứng thực đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty phải thực hiện thủ tục tách và cấp giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp, làm dấu pháp nhân mới tại Phòng đăng ký kinh dinh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

  Bước 3: Sau khi có ưng ý của Phòng Đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc chấp nhận cho nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp, nhà đầu tư thực hiện thủ tục như sau: Nếu mua từ 51% vốn công ty Việt Nam mở account vốn đầu tư trực tiếp cho công ty Việt Nam, sau đó nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hiện góp vốn chuyển nhượng và kê khai thuế thu nhập chuyển nhượng.

  Bước 4: Sau khi tách giấy chứng thực đăng ký đầu tư và giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp, công ty phải thực hành điều chỉnh giấy chứng thực đăng ký đầu tư và giấy đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền.

  Việc thanh toán của bên nhận chuyển nhượng cho bên chuyển nhượng vốn góp
  cứ Thông tư số 06/2019/TT-NHNN của nhà băng quốc gia Việt Nam, việc tính sổ cho các giao tiếp chuyển nhượng vốn đầu tư trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phải được thực hành phê chuẩn tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của doanh nghiệp đó. Do đó, khi có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn công ty Việt Nam phải mở account vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại một nhà băng tại Việt Nam; có thể được mở bằng đồng Việt Nam hoặc bằng ngoại tệ, tùy thuộc vào đồng bạc được dùng để góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp.

Ủng hộ bài viết này

b57d9dd7e30f8fcc4bb162052b071cb09ed7c591