Vị quốc vương và con chó đói

Chủ đề thuộc danh mục 'GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP' được đăng bởi phukiennhat, 12/2/18.

 1. phukiennhat Thành viên cấp 1

  Thuở Ðức Phật còn tại thế, có một ông vua rất hung ác, nghe Phật đến thuyết pháp trong nước mình, ông liền ngự giá đến chỗ Phật ở và xin Ngài kể một câu chuyện gì đã vui lại hữu ích nữa.
  Ðức Phật liền kể chuyện con “Con Chó Ðói” như sau:
  “Thuở xưa, có một vị quốc vương rất bạo ngược, hà khắc với dân lành, nhân dân đều oán trách. Ông Ðế Thích thấy vậy liền hiện xuống trần dắt theo một con quỷ rất dữ. Ông Ðế Thích hóa mình thành một người thợ săn, còn con quỉ thì biến thành một con chó cao lớn.
  Người thợ săn dẫn con chó vào cung của vị quốc vương để yết kiến. Bỗng con chó vùng tru lên dữ dội, làm cho lâu đài cung điện đều rung rinh… Vị quốc vương thất kinh, liền đòi người thợ săn đến trước ngai vàng mà hỏi rằng:
  - “Gã kia, vì cớ gì mà con chó tru lên dữ vậy?”.
  Người thợ săn thưa:
  - Tâu Bệ hạ, vì đói nên nó tru.
  Vị quốc vương liền ra lệnh đem cơm cho chó ăn. Nhưng một điều không ngờ là đem bao nhiêu thì con chó ăn hết bấy nhiêu, tất cả thực vật trong kho đã hết sạch mà nó vẫn chưa no, nên nó càng tru lên dữ dội hơn nữa, mà ác hại thay, mỗi lần nó tru thì cung điện đền đài của quốc vương lung lay hình như muốn sụp đổ…
  Vị quốc vương không biết tính thế nào, mới hỏi người thợ săn:
  - Lấy cái gì cho nó ăn để nó nín?
  Người thợ săn đáp:
  - Tâu Bệ hạ, lấy thịt của người nó ghét cho nó ăn nó hết tru.
  Quốc vương hỏi:
  - Nó ghét kẻ nào?
  Người thợ săn tâu:
  - Nó ghét những kẻ bất công hãm hại dân nghèo. Ngày nào trong nước không có dân đói khó nữa, ngày đó nó mới nín…
  Vị quốc vương liền nhớ tới những việc ác của mình làm thì hết sức hối hận, từ đó mới ăn năn chừa cải, chịu nghe những lời công bình chánh trực”.
  Ðức Phật kể dứt câu chuyện này thì mặt vua tái ngắt.
  Ðức Phật dịu dàng dặn với nhà vua rằng: “Ngày nào bệ hạ nghe tiếng chó tru thì bệ hạ hãy nhớ đến câu chuyện ta kể. Bệ hạ có thể làm cho con chó nín được”.
  Hoàng Minh
  Ðạo Phật đã cảm hóa những ông vua hung bạo như vua A Dục xứ Ấn Ðộ, thành những kẻ thương dân mến nước.

  Nguồn: Vị quốc vương và con chó đói

  Xem thêm:

  Vua Thắng Quang làm chính trị theo lời Phật dạy

  Niệm Phật sáu chữ Nam mô A Di Ðà Phật

  Phật xử kiện giành lại đứa bé cho người mẹ

  Phóng rộng tình thương yêu tất cả mọi người

  Câu chuyện về con Quỉ La Sát

  Tai hại của sân hận mà phải chịu khổ cực

  Chuyện mèo mẹ dạy mèo con

  Mối tình bạn bè thân hữu

  Một ông chồng và hai người vợ

  Một lòng hướng về chánh Ðạo

Ủng hộ bài viết này

b57d9dd7e30f8fcc4bb162052b071cb09ed7c591